Jag är en inspiratör, mentor, guide och coach som älskar att hjälpa människor att må bättre.

Läs mer


“När en människas värld förbättras
så förbättras världen” -Ulrica Krantz 🤍


Jag älskar att arbeta med människor som vill utvecklas

Jag älskar när mina klienter upplever mer glädje, frihet, harmoni, trygghet, kärlek, lycka, kreativitet, flow, balans, får insikter, mår bättre, känner mer kontroll och att livet känns lättare samt älskar sig själv och sitt liv mer fullt ut.
När en människas liv förbättras så förbättras världen.
Det är min bestämda uppfattning!
En person som mår bättre sprider mer positiva vibbar och mer kärlek till sin omgivning.

”Jag har upplevt…

Ulrica som oerhört engagerad och man känner verkligen hennes vilja och driv att hjälpa andra. Hon bryr sig verkligen. Hon är positiv, trygg, stabil och lyssnar på det man säger. Jag upplever henne som väldigt öppen, varm och överhuvudtaget inte dömande, vilket jag också tycker är väldigt viktigt då jag tidigare upplevt en dömande attityd när jag sökt hjälp.”

”Jag tycker att kursen…

var mycket innehållsrik. Vi fick flera verktyg som man kan fortsätta att använda själv. Jag har lärt mig massor!
Ulrica inger förtroende, lyfter och vill hjälpa med hela sitt hjärta!
Tack för kursen. Jag känner mig som en ny människa.”

”Jag känner mig…

starkare och kraftfullare för varje dag och ingenting känns omöjligt. Känner tilltro och inre harmoni där jag litar helt till min egen känsla.”